Geachte collega,

Indien U een afspraak wenst te maken voor uw patiënt in ons multidisciplinair pijncentrum, beschikken wij over een rechtstreeks telefoonnummer 03/491.24.40.

Onderaan vindt U nogmaals de patientenbrochures terug voor de meest voorkomende pijninterventionele behandelingen die in ons pijncentrum worden aangeboden. Een sjabloon tot verwijzing vindt U achter de knop hierboven. 

Wij pogen altijd vlot bereikbaar te zijn voor overleg.

Concept "SPINE UNIT"

 

Vanuit de overheid wordt er aangestuurd om een nieuwe, multi-

disciplinaire aanpak te hanteren als het over wervelkolom-

pathologie gaat. Dit onder de vorm van "Spine Units".

De reden hiervoor is ondermeer het aantal stijgende ingrepen

van de wervelkolom, alsook de stijging  van neuromodulatie

voor "failed back surgery" en verder ook de grote economische

kost die hierop volgt omwille van langdurige arbeids-

ongeschiktheid.

 

Aan de hand van een "spinaal handboek", opgesteld door

fysische geneeskunde, neurochirurgie en algologie komt er een

uniforme evidence-based aanpak in de behandeling van wervel-

kolomgerelateerde aandoeningen.

 

Midden juni 2016 werd er in Lier ook gestart met het organi-

seren van dergelijke "Spine Unit". Dit multidisciplinair team

bestaat uit 2 artsen fysische geneeskunde, 3 neurochirurgen, 4 algologen, een arts nucleaire beeldvorming, een radioloog alsook de nodige paramedische omkadering (pijnpsychologe, ergotherapie,...)

 

Patiënten die onder de vooropgestelde indicaties van het RIZIV vallen, dienen besproken te worden op dergelijk multidisciplinair spinaal overleg. 

 

Indicaties voor bespreking multidisciplinair op Spine Unit

 

-    Chronische niet-specifieke nekpijn of rugpijn waarbij een chirurgische behandeling overwogen wordt.

 

-    Chronische niet-specifieke nekpijn of rugpijn waarbij na 6 maanden accurate conservatieve  behandeling en revalidatie onvoldoende effect bekomen wordt.

 

-    Chronische nekpijn/rugpijn met of zonder brachialgie/ischialgie voorafgaand aan een vierde therapeutische interventionele pijnbehandeling binnen de 12 maanden.

 

-    Degeneratieve pathologie waarbij een lumbale fusie op meer dan 3 niveaus overwogen wordt.

 

-    Radiculopathie die op invaliderende wijze langer dan 6 maanden blijft bestaan, ondanks niet- chirurgische therapie

 

-    “gele vlaggen” i.e. indicatoren die wijzen op een verhoogd risico op een ongunstige prognose bij patiënten waarbij een chirurgische behandeling overwogen wordt

 

-    Patiënten waar neuromodulatie voor wervelkolomgerelateerde aandoeningen overwogen wordt

 


 

Bij het voorbereiden van dit multidisciplinair overleg vindt er eerst een spinaal consult plaats. Hierbij wordt alle informatie verzameld omtrent de pijnklachten, het huidig functioneren, reeds gevolgde behandelingen zowel conservatief als invasief, en de wel of niet geïndiceerde arbeidsongeschiktheid. Tevens wordt er gescreend naar yellow flags. Deze vroege herkenning en identificatie van psychosociale factoren dragen mee bij tot een gepaste interventie. Deze verzameling van informatie wordt voorgelegd op het multidisciplinair spinaal overleg.

Op dit overleg wordt er zowel conservatief als invasief benaderd door de aanwezigheid van de fysische geneesheer en paramedici, het neurochirurgisch team en de algologen. Zo komt er een behandelingsvoorstel uit de bus met ook aandacht voor het al of niet bestendigen van arbeidsongeschiktheid. Dit advies wordt dan zowel gecommuniceerd naar de huisarts alsook telefonisch naar de patiënt zelf door de spinaal consulente.

Patientenbrochures

© 2023 by Ray Klien. Proudly created with Wix.com

© Algolier 2017

Algolier

  • Black Facebook Icon