Multidisciplinair Algologisch Team (MAT)

Het Multidisciplinair Algologisch Team (MAT)  streeft  naar een  ziekenhuis-

breed pijnbeleid, ondersteund door verpleegkundigen en artsen.

 

Een efficiënt pijnbeleid verhoogt het comfort van de patiënt, bevordert het

herstel, voorkomt complicaties en verkort mogelijks de ziekenhuisopname. 

Om dit doel te bereiken, worden frequent vormingen georganiseerd over

pijnmeting en pijnbeleid aan de zorgteams (educatie en sensibilisatie) en

worden gehospitaliseerde patiënten met hoge pijnscores dagelijks bezocht.

Dit multidisciplinair team is samengesteld uit 4 pijnartsen, 1 pijnpsychologe

en 3 pijnverpleegkundigen verbonden aan het multidisciplinair pijncentrum

Algolier.


De belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat elke pijn waaraan de

patiënt lijdt op een adequate manier wordt behandeld. Het team richt zich op de coördinatie van de pijnbehandeling overkoepelend over de verschillende afdelingen heen.

Naast de acute pijn, vestigt de werkgroep ook de aandacht op de volgende situaties:

·       Patiënten die lijden aan chronische pijn.

·       Patiënten die lijden aan subacute pijn en die een verhoogd risico vertonen dat de pijn chronisch wordt.

·       Acute pijn bij kinderen.
 

Bij dit alles proberen we steeds het volgende voor ogen te houden: 


“Pijn is wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer hij zegt dat het optreedt. Pijn is gelokaliseerd daar waar de patiënt het zegt en is zo intens als hij zegt” (Mc Caffery, 1979).

Het is echter niet altijd eenvoudig om dit in de praktijk te zetten. Pijn is immers meer dan enkel een sensorisch prikkel. Er kan pijn aanwezig zijn zonder dat er sprake is van een (aantoonbaar) lichamelijk letsel. Wanneer psychische en/of sociale factoren invloed hebben op de pijn wil dit niet zeggen dat de pijn daarom ‘niet echt’ is of de ‘echte’ pijn minder is.


Pijn is wat de patiënt zegt dat het is… 

© 2023 by Ray Klien. Proudly created with Wix.com

© Algolier 2017

Algolier

  • Black Facebook Icon